You are here

Beomaster 5500 Type 2331 won't turn on

Bogreol brød sammen. Beomaster ramte trægulvet fra ca halvanden meters højde. Kan nu ikke tændes. Evt. reparation eller erstatning af ødelagt del. Pris, hvis muligt. 

Bookshelf collapsed. Beomaster 5500 (Serial number no 3548096) hit the wooden floor from a height of about one and a half meters. Can not be turned on now. Possibly. repair or replacement of damaged part. Price if possible.