You are here

Hotpoint LFT216 dishwasher, no warm water

Hallo, ik heb problemen met deze vaatwasser. De wasmachine geeft geen warm water. Wat kan het probleem zijn en hoe krijg ik toegang tot het moederbord. Ik heb de voorkant gedemonteerd en zie het LED-bord. Heeft iemand een tip voor mij. De handleiding die ik download van deze site is daarin niet helemaal duidelijk .. Bij voorbaat dank.
Roel Apeldoorn, Nederland

Hello, I am having problems with this dishwasher. The machine does not provide hot water. What could be the problem and how do I access the motherboard. I have disassembled the front and can see the LED board. Does anyone have a tip for me. The manual that I download from this site is not entirely clear.
Thank you in advance.
Roel Apeldoorn, Netherlands