You are here

Mechanikus vezérlésű mikrohullámú sütők
Mechanikus vezérlésű mikrohullámú sütők működése, vizsgálatuk.A készülék főbb alkotóelemei:

1. Magnetron egyik kivezetése
2. Magnetron másik kivezetése
3. Ventilátor lapát és motor (a magnetron és a N. F. trafó hűtésére)
4. N. F. Kondenzátor
5. Mechanikus óramű
6. Elsődleges reteszelő kapcsoló
7. N. F. transzformátor
8. Magnetron
9. N. F. dióda 2 darab (ebben az esetben egyik a N. F. biztosíték helyett)
*N. F. – Nagyfeszültség

A mikrohullámú sütő hálózati egysége:

1. Bejövő 220-240V AC vezeték (kék) NULL
2. Bejövő 220-240V AC vezeték (barna) FÁZIS
3. Bejövő sárga-zöld vezeték FÖLD
4. Elmenő 2 kék vezeték NULL
5. Elmenő barna vezeték FÁZIS
A kép közepén -fekete színű alkatrész- a JZC-22F típusú relé található.

A mikrohullám az emberi szervezetre is kifejti káros hatását, ezért nem szabad a készüléket sérült ajtóval, sérült vagy leszerelt burkolattal üzemelteti!

A mikrohullámokat a készülék lelke, a magnetron állítja elő, mely az antennán keresztül bocsájtja ki a sütőtérbe. A magnetron működéséhez szükséges nagyfeszültséget a nagyfeszültségű transzformátort hozza létre.

A magnetron vázlata:

A magnetroncsőben a nagyfeszültségű transzformátor, a félhullámú feszültségkétszerező segítségével keletkezik a mikrohullámú energia.

A magnetron cső vizsgálata:

Fontos!

1. Mindig húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból, távolítsa el a sütő burkolatát és süsse ki a kondenzátort (ezt egy 1000V-os szigetelt laposfogóval lehet végrehajtani, a kondenzátor két kivezetéséhez hozzáérintve a fogó két csőrét).

2. Távolítsa el a magnetron két kivezetéséről elmenő vezetékeket (laposfogóval). Csatlakoztasson egy ellenállásmérő műszert (multimétert) a magnetron egyik, majd másik kivezetése és a magnetron külső háza közé.

3. Ha az ohmmérő végtelen értéket mutat, térjen át a 4. lépésre. Ha az ohmmérő a végtelen értéknél kevesebbet mutat, akkor a magnetron zárlatos.

4. Csatlakoztasson egy ellenállásmérő műszert a magnetron két kivezetése közé. Az ohmmérőnek 1 Ohmnál kevesebb értéket kell mutatnia. Ha az ohmmérő 1 Ohmnál nagyobb értéket vagy végtelen ellenállást mutat, a magnetron hibás. (De ez nem mindig igaz a gyakorlatban).

A magnetronon közvetve vagy közvetlenül mindig található egy hőkioldó biztosító.
Ez megszakítja az áramkört, ha a hőmérséklet a magnetron környezetében kb. 100°C fölé ugrik.
Ez az elem úgy helyezkedik el az áramkörben, hogy a ventilátor meghibásodása esetén megvédje a magnetront és a vezetékeket a nagy hőtől.

A nagyfeszültségű (N. F.) transzformátorA nagyfeszültségű transzformátor a bemenő hálózati feszültséget (primer tekercs, 220/230 V váltófeszültség) kb. 3 V kimenő váltakozófeszültséggé (szekunder tekercs, fűtő feszültség) és 2000 V kimenő váltakozó feszültséggé (szekunder tekercs, 4000 V magnetron egyenfeszültség) alakítja át.

VIGYÁZAT: Az üzemelési ciklus ideje alatt a készülékben nagyfe­szültség van jelen, ezért különlegesen óvatosan kell eljárni. A sütő működése közben tilos bármilyen alkatrészt vagy vezetéket megérinteni.A nagyfeszültségű transzformátor vizsgálata

1. Áramtalanítsa a készüléket és távolítsa el a sütő burkolatát és süsse ki a kondenzátort.

2. Szemrevételezéssel ellenőrizze a nagyfeszültségű vezetékek megfelelő csatlakoztatását.

3. Távolítsa el a N. F. transzformátor primer tekercsének egyik kive­zetését. Egy ohmmérő segítségével ellenőrizze a primer tekercset folytonosságra, illetve szakadásra. Ha az ohmmérő kb. 1,0 Ohmot mutat, térjen át a 4. lépésre.
Ha az ohmmérő zérus vagy végtelen értéket mutat, cserélje ki a transzformátort.

4. Válasza le a nagyfeszültségű transzformátor szekunder te­kercsének HV kivezetéséről elmenő vezetéket. Egy ohmmérő segítségével ellenőrizze a folytonosságot a transzformátor kimenete és a sasszé között. Ha az ohmmérő kb. 75 Ohmot mutat, térjen át az 5. lépésre. Ha az ohmmérő zérus vagy végtelen értéket mutat, cserélje ki a transzformátort.

5. Csatlakoztassa ismét a transzformátor primer tekercséről elmenő vezetékeket. FONTOS: A szekunder tekercs HV jelzés pontjáról elmenő veze­tékeit hagyja leválasztva!

6. Krokodil csipeszek segítségével csatlakoztassa egy váltako­zófeszültség mérőműszer egyik pólusát a fűtőtekercsnek a kon­denzátorral közös kivezetéséhez. A feszültségmérő műszer másik pólusát csatlakoztassa a fűtőte­kercs másik, a magnetronnal közös pólusához. A magnetronon a kivezetések mellett az F és FA betű jelzések láthatók. A fűtőtekercsnek az a kivezetése, amely közvetlenül a magnet­ronhoz csatlakozik, mindig az F jelű kivezetéshez kell, hogy kapcsolódjon.

7. Csatlakoztassa ismét a készüléket hálózati tápfeszültséghez és állítsa az időkapcsolót főzési műveletre.

VIGYÁZAT! Körülbelül 2000V váltakozófeszültség (4500V egyenfeszültség) van jelen a transzformátor nagyfeszültségű kivezetésén. Lehetőség szerint ne érjen hozzá a nagyfeszültségű kivezetéshez, a mérővezetékeket is tartsa távol. A mérés alatt ne érintse meg a mérőműszert vagy a mérő vezetékeket. A mért feszültség értéke alacsony, de az áram igen magas és életveszélyes.

8. Ha a feszültségmérő zérus értéket mutat, térjen át a 9. lépésre. Ha a feszültségmérő 2 és 3 V váltófeszültség közötti értéket mutat, ellenőrizze a fűtőtekercs kivezetések érintkezéseit. Ha a feszültségmérő 3V váltófeszültség feletti értéket mutat, a transzformátor fűtőtekercse rendben van. MEGJEGYZÉS: A fűtőtekercs feszültségét mindig csatlakoztatott fűtőszál vezetékekkel ellenőrizze!

9. Kapcsolja ki a sütőt, áramtalanítsa a készüléket és süsse ki a kondenzátort. Krokodilcsipeszek segítségével csatlakoztassa a váltakozófeszültségű feszültségmérőt a transzformátor primer tekercsének kivezetéseire.

10. Csatlakoztassa ismét a hálózati tápfeszültséget és állítsa az időkapcsolót üzemelésre. VIGYÁZAT! Ha a feszültségmérő 220/230 V váltakozófeszültséget mutat, cserélje ki a transzformátort. Ha a feszültségmérő zérus értéket mutat, ellenőrizze a hálózati egységet. VIGYÁZAT! Ne kísérelje meg megmérni a szekunder tekercsen fellépő nagyfeszültséget!

A nagyfeszültségű dióda

A feszültség sokszorozó rész egy diódából és egy puffer kondenzátorból áll. Lényege, hogy a kondenzátor a névleges csúcsfeszültségre töltődik fel, így biztosítja a szükséges 4000 volt feszültségkülönbséget a magnetroncső működéséhez.
A dióda (egyenirányító) a váltakozó áramot lüktető egyenárammá alakítja át. A megfelelő polaritással történő beépítés érdekében fontos megjegyezni, hogy a diódaházon látható nyíl alakú jelnek a sasszé (föld) felé kell mutatnia.

A dióda vizsgálata

1. Áramtalanítsa a készüléket és távolítsa el a sütő burkolatát és süsse ki a kondenzátort.

2. Húzza le a dióda csatlakoztatását a kondenzátor kivezetéséről.

3. Egy ohmmérőt kapcsoljon R x 10.000 Ohm vagy annál nagyobb mérés-határra és ellenőrizze a dióda ellenállását mindkét irányban.

4. Az ohmmérőnek kb. 100.000 Ohmot kell mutatnia az egyik és végtelen értéket a másik irányban.

5. Ha mindkét irányban zárlat vagy végtelen ellenállás mérhető, a dióda hibás.

MEGJEGYZÉS! A 9V-nál kisebb telepfeszültséggel működő ohm-mérők általában nem megfelelőek a nagyfeszültségű dióda záró irányú ellenállásának mérésére. Az ilyen típusú ellenállásmérők végtelen ellenállás értéket mutathatnak mindkét irányban. Ellenőrizze a mérőműszer alkalmasságát egy bizonyosan jó diódán történő méréssel.

Nagyfeszültségű kondenzátor

A kondenzátor tárolja az elektromos energiát a váltakozó áramú feszültség egyik félperiódusa alatt, majd a másik félperiódus alatt leadja azt. Amikor a kondenzátor szakadt, a magnetron nem kap nagyfeszültséget. A zárlatos kondenzátor (belső zárlat, vagy zárlat a házhoz - sasszéhoz) nagy hálózati áramfelvételt eredményezhet és lekapcsolhatja a lakás hálózati kismegszakító biztosítóját, vagy kiégetheti a sütő biztosítékát.

A nagyfeszültségű kondenzátor vizsgálata

1. Áramtalanítsa a készüléket és távolítsa el a sütő burkolatát és süsse ki a kondenzátort.

2. Húzza le a kondenzátor kivezetéseiről elmenő vezetékeket.

3. Csatlakoztassa az ohmmérő egyik vezetékét e kondenzátor házához és ellenőrizze a folytonosságot a kondenzátor mindkét kivezetése felé. Ha az ellenállásmérő műszer bármilyen ellenállás értéket vagy zérus ellenállást mutat a ház és bármelyik kivezetés között, a kondenzátor zárlatos a föld felé. Ha az ohmmérő végtelen ellenállást mutat, térjen át a 4. lépésre.

4. Állítsa az ohmmérő méréshatárát R x 1000 vagy annál nagyobb értékre és csatlakoztassa a mérővezetékeket a kondenzátor két kivezetésére. Ha az ohmmérő zérus értéket mutat és ott is marad, a kondenzátor zárlatos. Ha az ohmmérő azonnal végtelen értéket mutat, a kondenzátor szakadt. Ha az ohmmérő a csatlakoztatáskor zérus értékre ugrik, majd fokozatosan egyre nagyobb értéket mutat (több mint 1.000.000 Ohmot) a kondenzátor jó.

Made by Davyrex!

Comments
gelike007

Szép munka yes
Esetleg lenne vkinek vmi javaslata, hogyan lehet a magnetron antenna sapkáját foltozni, javitani?
Sajnos két lyuk is van rajta és semmi ötletem mivel helyetesíthetném . . .

0

Vote up!

You voted ‘up’

uniman
uniman's picture

Azt a "sapkát" nem "foltozni", hanem inkább cserélni kellene...ahogy ez már itt a Tanyán is előfordult. smiley

0

Vote up!

You voted ‘up’

gelike007

szerintem ez nyilvánvaló, de nem igazán van ahonnan beszereznem és mivel a magnetron jó, ezért kár lenne csak a sapka miatt eldobni. Vmi olyansmire gondoltam mint https://elektrotanya.com/comment/188948#comment-188948 csak nem igazán értem hogyan lett megvalósitva . . . 

0

Vote up!

You voted ‘up’

vadmalacka
vadmalacka's picture

1

Vote up!

You voted ‘up’

lcsaszar

Csak most találtam rá a cikkre, nagyon jó és hasznos. Javasolnám kiegészíteni pár mondattal a reteszelő mikrokapcsolókról. Ezek kapcsolási sorrendje az ajtó nyitásakor-zárásakor, és a pontos beállítás igen fontos biztonsági tényező. Esetemben előfordult, hogy az ajtó kinyitásakor mindig kiolvadt a biztosíték. Kiderült, hogy az egyik mikrokapcsoló alig észrevehető elmozdulása rossz kapcsolási sorrendet eredményezett, és a kapcsolók "egymásra zártak".

0

Vote up!

You voted ‘up’

Gépklinika
Gépklinika's picture

Szia!
Párnapja találkoztam több olyan mikróval is, amiben a mikrókapcsolókat tartó fémlap "hajladozott".
Konstrukciós hiba. Keménygumi alátéttel és lemezcsavarral fixáltam a vékony hajlékony bádoglemezt.

0

Vote up!

You voted ‘up’

lcsaszar

Üdv mindenkinek!

Még mindig nem sikerült véglegesen elhárítanom a hibát. De mint látható, majdnem egy éve dobtam fel a mikrokapcsoló témát. Csak hát azóta nem jött elő a hiba, csak most kezdte megint. Hajladozik az a fránya (nem fém, hanem műanyag) lap, ami a mikrokapcsolókat tartja. Feldobtam a javítás topokba.

De ha már itt tartunk, van az a kétpólusú csatlakozó, ami a magnetronra megy. Ugye az a fűtés? Az én gépemben (Daewoo) rá lehet dugni így is, meg fordítva is, azaz hogy a két pólus helyet cseréljen. Nem figyeltem meg, hogy hogyan volt, ugye mindegy neki?

Köszönettel: lcsaszar

0

Vote up!

You voted ‘up’

Gépklinika
Gépklinika's picture

Szia!
Annyit tennék, hozzá, hogy a kondenzátor mérésnél maga a kondenzátor a kettő kivezetésnél kell, hogy mérhető legyen. A fémház független a kondenzátor fegyverzeteitől.
Kissé megtévesztő a kondenzátorokon szereplő rövidre záró tekercs/ellenállás ábrázolása.
Az ábrázolással ellentétben a kettő kivezetés a kondenzátor kettő kivezetése és ott mérhető a kapacitás. Ha ott zárlat van, akkor az a kondi rossz.
http://www.betrolkft.hu/img/data/termek/7869HQ__1327243793.jpg
http://www.betrolkft.hu/img/data/termek/fks10001%5B1%5D__1271081661.jpg

0

Vote up!

You voted ‘up’

nilsmasterson

Sziasztok!
Nem akartam új topikot nyitni a kérdésemnek. Szerintem ebben a témában elfér.
Szóval a kérdés: egy magnetron mitől lesz zárlatos? Jelen esetben az egyik nagyfeszültségű átvezető kondenzátor kezdett el vezetni a test felé. A magnetront kicseréltem, a mikro újra melegít. De elgondolkoztam, hogy valami okozta a hibát. És ez érdekelne igazából, mert ha az elhárított hiba csak a következmény, akkor nem sokáig fog tartani az örömöm. az okot szeretném megszüntetni.
Vagy nincs konkrét ok, csak egyszerűen a tervezett elavulás? Mondjuk a mikro kb 8-10 éves, Neff márkájú, inverteres. És nagyon keveset volt használva. Panasonic magnetron volt benne, olyat is kapott cserébe, egy invertres Panasonic mikróból bontottam aminek az inverter része volt hibás.
Köszi!
Üdv.:
nils

0

Vote up!

You voted ‘up’

Gépklinika
Gépklinika's picture

Szia!
Az ott kerámia szigetelő anyag. Elvileg nagyon stabilnak kellene lenni.
De a gyártáskori esetleges mikro repedésekbe beszivárgó nedvesség tönkre teszi.
Esetleg csak a felülete üt át a rárakódott kosztól, akkor csiszolással még javítható.

0

Vote up!

You voted ‘up’

nilsmasterson

Szia!
Köszönöm a választ! Ha jól értem, akkor gyártási hiba és egy időzített bomba ez a hiba. Jó eséllyel a bontott magnetron nem fog hasonlóan járni, ez jó hír.
Üdv.:
nils

0

Vote up!

You voted ‘up’

Gépklinika
Gépklinika's picture

Én nem is gyártási hibának, hanem inkább gyártási tulajdonságnak hívnám. Az a kerámia szigetelő, ami gyakorlatilag soha nem romlik el, akár 100x, 1000x drágább is lehetne. Vagyis nincs értelme annyira jó minőséget gyártani, hisz ez is kibírt 10 évet. És a bontottban sem hinném, hogy ez a kerámia szigetelő fog elromlani.

0

Vote up!

You voted ‘up’

Istvan-lab
Istvan-lab's picture

Szia!

Ha ez egy napi szinten használt, 10 éves mikró lett volna akkor semmi értelme nem lenne a gyári hiba vagy tervezett avulás szavaknak, na de így, hogy alig használták ...
Normál esetben, egy tíz éves gép, már kiszolgált darab, nem kell azzal foglalkozni, hogy mi baja lett.
Ha csak áll, akkor is öregszik, természetesen, csak nem olyan gyorsan, mintha használják + a környezeti tényezők is erősen befolyásolják az életkorát, mint például a páratartalom.
Ennek valóban nem lett volna szabad elromlania :)

Üdv: Dénes István

0

Vote up!

You voted ‘up’

Öreg szaki
Öreg szaki's picture

Sziasztok!
A Samsung M6163 típusú (több mint 20 éves!) mikrosütőnk két nappal ezelőtt feladta a harcot. Csak forgott a tányér, de nem melegített. Az ebben, és még több topicban leírt tanácsok, információk alapján sikerült megjavítanom. Az ajtónál levő 3 mikrókapcsoló volt elzsírosodva, teljesen bizonytalanul kapcsoltak, ezért kiolvadt az 5 kV-os gyorskioldó biztosíték. Hála kolya61 igen jó leírásának (http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-ce104cf-mikro-nem-melegit-...) "megpatkoltam", teljes szétszerelés után kimostam az összes műanyag alkatrészt a mikrókapcsolókat működtető mechanizmusban, kipucoltam az egész elektronikai részt, magnetron antennájánál az üreget, és minden egyebet, ami zsíros, koszos volt. A feszültségkétszerező nagyfesz diódáját (HVR-1X3) bármivel mértem szakadást mértem. Van itthon vagy 4-5 digit multiméter, amik 9V-os elemmel mérnek ellenállást, de mind szakadást mutatott bármilyen méréshatárban. Valamelyik topicban valaki azt írta, van esély, hogy ezek a műszerek olyan (9V körüli feszültséggel) mérnek ellenállást, amire kinyit a dióda. Hát ez nem nyitott ki. Fogtam az áramkorlátos tápegységemet, beállítottam 20mA áramkorlátot, majd nyitóirányban rátettem a diódát, és elkezdtem feltekerni a feszültséget. Olyan 8-9V tájékán ki is nyitott a dióda, tehát jó volt. A topicban leírtak alapján végigmértem mindent, minden jónak tűnt. Összeszereltem, és gyönyörűen működik!! Köszönöm mindenkinek, aki segítségemre volt a közzétett tapasztalataival, tanácsaival.

Üdv: Öreg szaki

"Nincs olyan eszköz, melyhez az ember ne folyamodna, hogy megmeneküljön a gondolkodás fáradalmaitól." Thomas Alva Edison

0

Vote up!

You voted ‘up’

Czink_Attila

Változatos okokból meg szeretném oldani, hogy egy mikrosütőt akkukról (12V) tudjak működésbe hozni. Viszont gazdaságtalannak tűnik, hogy "hagyományos" inverterrel előbb 220-at, majd abból a készülék x voltot állítson elő.
A magnetron "közvetlen" tápfeszültsége, áramformája megtudható valahonnan? Még nem próbáltam ki, de már gondolkodtam rajta, hogy egy ívfénykisüléses fényforrás nagyfeszét a mangetronra kötve működik-e (akár kisebb teljesítményen)? Ha egy invertert építenék 12 V-ra, mit kéne tudnia a kimenetén?

Kösz a válaszokat: Czink Attila

0

Vote up!

You voted ‘up’

VaZso

Szia!

Miért akarsz belenyúlni a mikrohullámú sütőbe, és miért akarod közvetlen a magnetront meghajtani (mármint miért jut eszedbe ilyesmi)?!
Itt egyrészt kilovoltokról van szó, másrészt ez nem játékszer!
Ráadásul elég szép teljesítményt is le kell adni hozzá.

Ha nagyon szeretnéd akkumulátorról üzemeltetni, inkább szerezz be egy invertert, ami képes azt a ~1 kilowattos teljesítményt előállítani. (Ne feledd, ez 12V-ról több, mint 80A áramfelvételt jelentene, ehhez rendes vezeték keresztmetszet is szükséges a megfelelő akkupack és inverter mellett.)

Ne próbáld a mikrohullámú sütőt átalakítani, veszélyes!

0

Vote up!

You voted ‘up’

Czink_Attila

Annyira UTÁLOM azt, amikor valaki ilyen amerikai agymosottaknak szóló "KIB@SZOTTUL VESZÉLYES, NEHOGY RÁNÉZZ" dumával jön. FELNŐTT, ÉRTELMES, FELELŐSSÉGTELJES, TUDATOMNÁL LEVŐ, ÉP ELMÉJŰ SZEMÉLY VAGYOK. Utálom, és kiakadok tőle, ha gyereknek, vagy fogyinak néznek.

Azzal kezdtem: Változatos okokból. Azt is leírtam, HOGY NEM AKAROK INVERTERT HASZNÁLNI!!!!! Mi a f@sznak kell mindenféle "éncsakjótakartam"-féle fazonnak folyton kommentelni??! Agyamra megy ez TROLL hozzállás. Azért, mert TE éppen marhára nem értesz hozzá, semmivel sem veszélyesebb, mint egy keverőpult beépített hálózati inverterrel. Sőt! A utóbbi egy hozzá nem értő zenész kezében lesz, így, annak a javításánál sokkal jobban kell figyelnem, mint annál a barkács készüléknél, amit saját magamnak készítek.

De mindegy is, kezdek hozzászokni az önjelölt megmentőkhöz.

-Czink Attila

0

Vote up!

You voted ‘up’

VaZso

Kedves Attila!

Elnézést, ha fenti üzenetemmel megbántottam, nem állt szándékomban.

Ami a veszélyességet illeti, az nagyban függ attól, konkrétan ki nyúl a készülékhez, és mit csinál vele. Egy fórumon nem feltétlen lehet jól megítélni az adott egyén kompetenciáit, arról nem is beszélve, hogy a fórumtéma nyílt az internet felé, így azt bárki olvashatja és tartalmát felhasználhatja, ötletet meríthet.

Megjegyzem, jelen esetben nem javításról, hanem a készülék módosításáról esett szó, ahol lényegét tekintve az egész berendezés kerülne az alapoktól újjáépítésre. Általánosságban véve nem érzem úgy, hogy egy ilyen projekt javasolt kategóriába kell, hogy essen.

Mindamellett a megfogalmazás stílusa miatt elnézést kérek.
A magam részéről nem áll szándékomban vitatkozni, sem pedig trollkodni, bár utóbbira nem túl gyakran láthat példát tőlem.
Őszintén remélem, hogy a projekt megnyugtató eredménnyel zárul.

0

Vote up!

You voted ‘up’

Czink_Attila

Tisztelt tag!

ÉN kérek elnézést, ha a fitalos, tüzes lendületemmel megint elefántként rohantam a porcelánboltba. Ez "javíthatatlan" szokásom, de ez legyen a legnagyobb hibám.

Amit eddig megtudtam, hogy elektromos szempontból legjobban egy egyszerű közvetett fűtésű diódaként érdemes "áramkörbe képzelni". Ezek az ismeretek ugyanakkor nem biztosak. Van egy "fűtőfeszültség" ami úgy 20 V környéke, és egy "anódfeszültség"- ami készüléktípustól, kialakítástól függően 5-6 kilovoltos nagyságrendű. De még mindig nem tiszta a feszültségek mivolta (például, hogy a "fűtőfesz" lehet-e egyenáram) és, főleg, hogy a főfeszültség "anódtáp" -az én olvasatomban!- frekvenciája egzakt valami, vagy a működést nem befojásolja-e, ha más frekvencián megy (szabadonfutó oszcillátor, pont akkora frekvenciájú kimenettel, ami éppen jólesik neki)

Én mostanában már egyszer megkíséreltem egyenáramú (12V ólomakku) "fűtőfeszről" és egy névl. 300W-os ívfénylámpa- inverterrel vizet melegíteni, az áramfelvétel érdekes módon nagyban függ a behelyezett folyadékmennyiségtől, ( egy kávéspohárnyi víznél 25 A összfogyasztás, míg egy 3 literes ételhordó majdnem teli már 50 A-es csúcsot tolt) ami ebben nekem érdekes, az az, hogy valószínűleg az inverter frekvenciája "elhangolhatja" a magnetront, mert a vizet nem, csak fémeket hajlandó melegíteni (a pohárba kell egy kanalat tenni) ami "üzemszerű" működésnél végzetes hiba lenne.

A "kísérlethez" egy névelegesen 600W-os, japán (matsushita) magnetronú készülék az eredeti, zárt fémházában, többszörös szigetelésekkel, és az összes (5 darab) ajtó-vészkapcsoló közbeiktatásával lett "installálva". Kettő kapcsoló szakítja meg a 12 v-ot az egész készülékről, azokat egyenáramú, speciális kapcsolókra cseréltem. Kettő sorbakötve oltja ki az inverter tápfeszét (elektronikus lágyindítású, tehát nem kellett DC kapcsoló). A készülék még nem forgótányéros, hanem egy forgó "tükör" a mágneses teret forgatja a készülékben- annak a motorját is ki kellett cserélni 12V-osra, ott egy "stabil" magnó- főmotor kapott helyet.

Ami egyenlőre legenda szintű, hogy állítólag az öregebb készülékek "alapból" is "elhangolódnak" ugyanígy, és létezik olyan konstrukció, aminek a gyári utasításában szerepel, ha túl kis mennyiségű (kevesebb, mint deci) folyadékot kívánunk melegíteni, tegyünk bele kiskanalat. Ez a tanács egy angol masina leírásból van olvasva, mert én sem hittem el.

Összegezve: Az elektronikámban van-e hiba (nem jó a frekvencia, stb, megkíséreljem-e 50 hz-re tenni a "fűtést") vagy szimplán csak túl öreg a magnetron (20 évnél régebbi) és a mágnesei (kettő körmágnes van rajta) már csak emlékkként vannak jelen? "Új" paripával még nem akarok játszani, ezt a gépet a lomtalanításból vittem haza, "ezért nem kár" felkiáltással estem neki, és már 30 munkaórám van benne, hogy a kísérlethez előkészítsem. Bármilyen építő jellegű tanácsot szívesen fogadék ide is, és személyes üzenetben is.
És még mindig érdekelne, hogy a legendákkal ellentétben pontosan milyen a tápigénye egy magnetronnak.

Köszönettel: Czink Attila

0

Vote up!

You voted ‘up’

Istvan-lab
Istvan-lab's picture

Szia!

"aminek a gyári utasításában szerepel, ha túl kis mennyiségű (kevesebb, mint deci) folyadékot kívánunk melegíteni, tegyünk bele kiskanalat."
- Ha kávét melegítek, én is benne szoktam hagyni a kiskanalat :) Határozottan jót tesz neki.

Üdv: Dénes István

0

Vote up!

You voted ‘up’

uniman
uniman's picture

Hello.

Én bármit melegítek a mikrómban, ezt fém "karikát" benne hagyom a tányér/pohár alatt:

U.I.:Persze a felső (fém)fűtőelemeket sem szerelem ki...ez is Panasonic készülék...közel húsz éves...
Üdv: uniman

0

Vote up!

You voted ‘up’

uniman
uniman's picture

Hello.

Egy biztos, ebbe az inverteredbe akár 100 ampernek bele kéne "csordogálnia" a 12 voltos akkuból.
Magnetronok adatlapjaiban minden le van írva...

Pár(száz)ezerért vehetsz készet...igaz pl.: ez 24 V-os....

Üdv: uniman

0

Vote up!

You voted ‘up’

Czink_Attila

Üdv!

Köszönöm, tudtam róla, hogy egy kisebb vagyonért lehet kapni. Viszont van két sejtésem: Egyrészt, az sem tud többet, mint hogy egy magnetronhoz előállít egy megfelelő tápfeszt, és frekvenciát, másrészt, mivel ez egy rádióadó, az (is) a kérdés, hogyan lehet kisebb teljesítménnyel működtetni. Van egy frekvencia, ami a víz sajátfrekvenciája, ezzel "melegít" a "mikró". ezt a frekvenciát egy "szokványos" magnetronnal, csak kisebb teljesítménnyel elő lehet-e állítani, ha egy "gyenge" invertert építek?

Igazából, még mindig az a kérdés, hogy látszólag egyenáramot kap a magnetron, de az is lehet, hogy valójában egy LC-rezgőkör van benne (a magnetron belsejében van egy egymenetes tekercs) és a külső kondi a C tag. Tehát: gyakorlati szempontból nekem 4 ezer volt AC 50 hz-el kell betáplálnom, vagy inkább 8 ezer volt akárhány Ghz-el? Na, ez a fő kérdés!

-Czink Attila

0

Vote up!

You voted ‘up’

lcsaszar

Már elnézést, leírták előttem is. Ha a magnetron működését találgatod, és annak alapvető ismerete nélkül akarsz nekiállni a külső táplálásnak, akkor tényleg önmagadat veszélyezteted. Segítségül: cső fűtésénél nem számít az, hogy egyen- vagy váltóáram, csak a fűtőáram. A kondenzátor a nagyfesz trafó által előállított (4 kV 50Hz ahogy helyesen írtad) feszültséget simítja, nem az határozza meg a kijövő frekvenciát. A frekvenciát a magnetron üregeinek mérete határozza meg. (2.4) GHz nem bemegy, hanem kijön :) Remélem, nem bántottalak meg.

0

Vote up!

You voted ‘up’

Istvan-lab
Istvan-lab's picture

Szia!

Indulj ki abból, hogy a magnetron egy Cső, minden jó és rossz tulajdonságával.
Nos, innen már könnyű a válasz a kérdésedre, miszerint: az (is) a kérdés, hogyan lehet kisebb teljesítménnyel működtetni"
mi történik egy csővel, ha kissebb anódfeszt kap ? ( ez egy iskolapados kérdés :)) )

Üdv: Dénes István

0

Vote up!

You voted ‘up’

snakesix

Kezdőként egy multiméterrel (Szigorúan árammentes állapotban!) mértem az itthoni mikróban,mivel nem melegített.
Megúsztam egy 5KV 0.7 amperes bizticserével,ezzel megjavult.
Lehetséges,hogy hálózati(230V) probléma miatt küldte el a HV bizit?
HV diódát multival nem tudtam kimérni,illetve nem zárlatos.
HV trafó primer/szekunder ellenállása jó volt.
HV kondi nem volt zárlatos.Erre jutottam.

0

Vote up!

You voted ‘up’

Georges

Üdv.
Jó a cikk.
A nagyfesz.dióda vizsgálatával kapcsolatban volna megjegyzésem.
A multiméterek alkalmatlanok alapesetben a dióda vizsgálatára.A 230v+izzólámpa már megfelelő(lentebb olvasható),de szerintem biztonságosabb tápegység-2..10kOhm-dióda-árammérő összeállítás.A nagyfesz. diódák úgy 30Volt körül kezdenek nyitni.

0

Vote up!

You voted ‘up’

davyrex

Szia! Én egy 9V-os csipogóval szoktam mérni a nagyfesz diódákat. Üdv.

0

Vote up!

You voted ‘up’

atiixbmw

Üdvözöllek!

Először is elég aprólékos és lényegretörő a leírásod, mindenképpen köszönet a befektetett munkáért!
Kizárólag gyakorlott szakember próbálkozzon mikrosütő javításával, ugyanis, ahogy KALEX írja pl. a kondenzátor fogóval, vagy bármilyen vezető tárggyal való kisütése komoly hanghatással járhat, ill. jelentős az ívkisülés is. (könnyen galvanizálni lehet a fogó végeit) A magnetron nem játék (akárcsak a medve)!

Üdv: Atiix

0

Vote up!

You voted ‘up’

uniman
uniman's picture

Hello.

Ennek a magnetronnak mi lehet(volt) a hibája, valamiért nagyon fölmelegedett az antenna egy része, meg lángra gyulladt a csillám takaró-lapka. Talán az odafröccsent zsír gyulladt meg? Új csillám lemezem még volna, de vajon vissza merjem szerelni ezt a magnetront, vagy inkább ne. Másik nincs. Méricskélni most fogom, de működött(és lángolt) mielőtt szétkaptam.

Üdv.: uniman

File csatolás: 

0

Vote up!

You voted ‘up’

davyrex

Szia! A csillámlemez alá bekerült kajától ívet fogott a magnetron (antenna) képen látható része. Ezt az elégett részt le lehet szedni és ki lehet cserélni. Így meggátolható, hogy a magnetron antenna rész ívet fogjon. Ja és a csillámlemez mindkét oldalát szükséges néha letakarítani. Ha ez nem lehetséges akkor csere. Üdv.

0

Vote up!

You voted ‘up’

tibibalogh520
tibibalogh520's picture

Szia Uniman!
Szebb mint új korában. :)

Nyugodtan mehet vissza!
A csillámot cseréld, a környékén a lemezt zsírtalanítsd, az égett festéket lecsiszolod, majd újra fested (természetesen, csak ha festett a sütőtér).

Üdv Tibi.

0

Vote up!

You voted ‘up’

Kalex
Kalex's picture

Szia!
Az anyagot Te állítottad össze, vagy a találtad valahol? Van benne néhány javítandó rész.
1. A kondenzátor kisütése igen sok esetben komoly hanghatással jár. Aki nem számít rá könnyen szenved balesetet.
2. A magnetron vizsgálatánál a 3.-4. pontokat célszerű felcserélni, mert amennyiben a fűtőszál jó, akkor értelmetlen mind a két kivezetést megnézni a testhez.
3. A fűtőszál ellenállását DMM-el nem lehet kimérni. Itt csak a "sípolós" módszer játszik.
4. A HV trafó vizsgálatának 3-as és 7-es és 8-as pontja célszerűbben végezhető áramméréssel. (lakatfogó) A 7-es pont magyarázó részében értelemzavaró keveredés van: "A mért feszültség értéke alacsony, de az áram igen magas és életveszélyes."
5. A 10-es pont eleje nem érthető:"Csatlakoztassa ismét a hálózati tápfeszültséget és állítsa az időkapcsolót üzemelésre. VIGYÁZAT! Ha a feszültségmérő 220/230 V váltakozófeszültséget mutat, cserélje ki a transzformátort."
6. Az egész dióda vizsgálat megbukhat a műszer alkalmatlanságán. Emiatt célszerűbb az erősáramú vizsgálat, 230V 15-25W-os égő sorba kötve a diódával. Az izzónak fél fénnyel kell világítania.
7. Az első ábrán a magyarázó szöveg helytelen. "9. N. F. dióda 2 darab (ebben az esetben egyik a N. F. biztosíték helyett)" Az nem 2 db dióda, hanem egy darab dióda az egyenirányításhoz és egy db szupresszor (double dioda -> Ignis AKL535) a tranziensek kivédéséhez. Amennyiben a szupresszor zárlatos lesz, úgy vagy a meglévő NF biztosíték, vagy ennek hiányában a primer oldali biztosíték olvad ki.
Az egész leíráshoz pedig nagy betűkkel: CSAK SZAKEMBEREKNEK! NAGYFESZÜLTSÉG! ÉLETVESZÉLYES!

Üdv! Kalex

0

Vote up!

You voted ‘up’

Inhouse

Szia!

Elrettentésként egy igen régi történet tőlem:
"Tanuló koromban egy vidéki városban egy mindent gyártó elektronikai cég (vasalótól a HDTV-ig) márkaszervízében voltam gyakorlaton. Volt egy furi szerelő, olyan tapasztalati ember, szinte mindent meg tudott csinálni, bár a módszerei elég "nyersek" voltak. A hozzáállásával is adódtak problémák, volt, hogy se szó, se beszéd elvitte a főnök autóját és elment síelni. Senki nem tudott róla, csak pár nap múlva került elő. Síelni egyébként nagyon tudott, volt olyan felvétel ahol egy szál fürdőnadrágban és egy farkas-maszkban siklik le a hegyoldalon egy akkoriban még nem igazán elterjedt snowboardon, közben a többi síelő esik-bukik a látványtól...
Nos, ez a pacák csinált egyszer egy olyat, hogy le akart mágnesezni egy TV-t, de nem volt bent a lemágnesező tekercs. Előkapott egy bontott mikrót és kibányászta a magnetron trafót. Leszigeteltette a másik tanulóval a felesleges kivezetéseket, csak a 220-as lett egy próbakábellel bekötve. Bedugta és elkezdett körözni a képernyő előtt... Nem sokkal ezután sercegés hallatszott és a szigszalag nem akarta tovább visszatartani a nagyenergiájú töltéseket, és a nagyfesz áthúzott rajta. Ott álltam mellette, csak annyit láttam, hogy a kezében világít valami, serceg mint a nyavalya, és ő pedig markolja ezerrel. Olyasmi látvány volt, mint mikor Luke-ot villnyozza a Császár, és cikáznak a villámok. Odakaptam az elosztóhoz és kitéptem a konnektorból. Letette a trafót és abban a pillanatban már el is tűnt, kiment a mosdóba. Akkor csapta meg az orrom az égett szerves anyag bűze... Álltam dermedtem és lenéztem a padlóra, 5Ft-osnyi piros vércseppek jelezték, hogy merre ment. A másik srác utánanézett, és azt mondta, hogy oké rendben van, csak mossa a sebét. Én egy kicsikét rosszul lettem, és kiálltam szellőzni az ajtóba. Akkor jött a főnök és kérdezte a vetítővászon színű ábrázatom nézve, hogy mi a baj. Mondtam, hogy Gyurit megrázta az áram... Nézett rám, hogy akkor nekem mi a franc bajom van. Bementünk, és emberünk bekötött ujjal szerelt - azt hiszem épp - egy videót, mintha mi sem történt volna. A főnök unszolására szűkszavúan elmondta, mi történt és nagy nehezen megmutatta a sérülést. Ritka csúnya dolog volt, a fele hiányzott a hüvelykujjának. Fél órai rábeszélés után sikerült kórházba vinni, tetanusz+megfigyelés. Később egész jól kiplasztikázták a hiányzó részeket..."

Üdv
Inhouse

0

Vote up!

You voted ‘up’

Istvan-lab
Istvan-lab's picture

Szia !

PS: Ez a baj a nagyfesszel :( nem ráz, hanem éget :( és ha nem 50Hz hanem KHz-ekről beszélünk, az végképp nagyon durva tud lenni ! :((
A mikróval meg különösen vigyázni ! Csak egyszer ráz meg ! :(

Üdv: Dénes István

0

Vote up!

You voted ‘up’

More similar content